...

Uzm. Kl. Psk. Enes Özşenel

Psikoloji

Kadıköy, İstanbul
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Klinik Psikolog Enes Özşenel İstanbul doğumludur. İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü sunmuş olduğu “Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan ve Olmayan Ailelerin Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin ve Evlilik Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması” adlı tez ile tamamlamış ve uzmanlık derecesini almıştır.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca GATA Askeri Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, BE Positive Danışmanlık Merkezi ve NP İstanbul Psikiyatri Hastanesi’nde stajlar yapmıştır.
Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini çocuk ve ergenler, yetişkinler, aile ve çiftler olmak üzere 3 alanda da tamamlamış olup, her biri için süpervizyon sürecinden başarıyla geçmiştir. Bunun yanı sıra EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi, Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını da tamamlayarak bu üç ekol üzerinden danışan takibini yapmaktadır. Ayrıca Oyun Terapisi eğitimini de alarak çocuklarla olan iletişim yeteneğini güçlendirmiş, her yaştan çocukla çok güzel bir bağ kurmuştur.
2015 yılından bu yana İstanbul’da bulunan Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde çocuk-ergen ve yetişkin danışanlarda farklı psikolojik sorunlar üzerinde terapi yapmak ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak adına hizmet vermiştir. Ayrıca normal veya farklı gelişen çocuk ve ergenlerin değerlendirme seanslarını yapmak, eğitim programlarının oluşturulmasına yardımcı olmak, aynı zamanda otizmli çocukların ana okul/ilkokul entegrasyonlarını sağlamak, sosyal becerilerini arttırmak ve özel eğitim programlarını düzenlemek adına çalışmış ve aile danışmanlığı yapmıştır.
2015 yılından bu yana olan mesleki deneyim, almış olduğu eğitimler ve süpervizyonlar sayesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere terapi yapabilmek adına yetkinlik kazanmıştır.
Enes Özşenel Türk Psikologlar Derneği üyesidir.


Aldığı Eğitimler ve Uyguladığı Testler
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
• Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
• Aile ve Çiftlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Temel ve İleri Düzey Terapi Uygulayıcı Eğitimi
• Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi (120 Saat)
• Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
• WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
• Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
• MOXO Dikkat Testi
• KENT E.G.Y Zeka Testi
• Çocuk Resim Analizi
• Objektif Testler (MMPI, Gessell Gelişim Testi, Catell 2A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Catell 3A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Good-Enough Testi, Draw a Person, AGTE, Standardize Mini Mental Testi)
• Projektif Testler; (CAT, TAT Tematik Algı Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi)


Çalışma Alanları

Depresyon
Aile İçi İletişim Sorunları
Stres
Sosyal Fobi
Sınav Kaygısı
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Panik Atak
Otizm Spektrum Bozukluğu
Otizm
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Davranış Bozuklukları
Gelişim Bozuklukları
Öğrenme Güçlüğü
Kardeş Kıskançlığı
Boşanma Travması
Okul Başarısızlığı
Okul zorlukları
Kaygı Bozuklukları
Korku
Telefon Bağımlılığı
Öfke
Panik Bozukluklar
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Eş ve Çift Kıskançlığı
Performans Kaygısı
İlişki Problemleri
Motivasyon Eksikliği
Dikkat Dağınıklığı
Dikkat Eksikliği
Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar

Okullar / Eğitimler
 • İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (İstanbul, 2015)
 • Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (İstanbul, 2017)
Bilinen Diller
 • İngilizce
İlgi alanları
 • Depresyon
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Stres
 • Sosyal Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Davranış Bozuklukları
 • Gelişim Bozuklukları
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Travması
 • Okul Başarısızlığı
 • Okula Uyum Sorunları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Korku
 • Telefon Bağımlılığı
 • Öfke
 • Panik Bozukluklar
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Eş ve Çift Kıskançlığı
 • Performans Kaygısı
 • İlişki Problemleri
 • Motivasyon Eksikliği
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Dikkat Eksikliği
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Panik Bozukluğu
 • Psikolojik Bozukluk
 • Borderline
 • Fobiler
 • Evlilik Sorunları
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Hiperaktivite Bozukluğu
 • Anksiyete
 • Ergenlik Bunalımı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Oyun Bağımlılığı
 • Çekingenlik
 • Evlenme Korkusu
 • Kendine Zarar Verme
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Kıskançlık
 • İnternet Bağımlılığı
 • Travma
 • Unutkanlık
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Vajinismus
 • Üstün Zeka Sonucu Uyum Problemleri
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Sağlam Bebek Takibi (Bebek Psikolojisi)
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Wechler Bellek Testi
 • Çocuklarda Yeme Problemleri
 • Çocuklarda Uyku Problemleri
 • Cinsel Terapi Danışmanlığı
 • Zeka Geriliği Kaynaklı Uyum Problemleri
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • İz Sürme Testi
 • Şiddet ve İstismar
 • Cinsel İstismar
 • Kadın Uyarılma - Orgazm Bozukluğu
 • Kadınlarda Orgazm Sorunu
 • Kadınlarda Cinsel İsteksizlik
 • Kadınlarda Cinsel Ağrı
 • Hipokondriazis
 • Kariyer Koçluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni
 • Alkol Bağımlılığı
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Pandas Hastalığı
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Özgül Fobi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Bağlanma Problemleri
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Çocukluk Çağı Travmaları
 • Yas (Matem)
 • Kronik Erteleme Davranışı
 • Blumia
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Anoreksiya
 • Kronik Mutsuzluk
 • Koronofobi
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Sigara Bağımlılığı
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • Stroop Test
 • Hiperseksüalite
 • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Uyku Bozuklukları
 • Kekemelik
 • Konuşma Bozuklukları
 • Asperger Sendromu
 • İnatlaşma
 • Boston Adlandırma Testi
 • Erkek Erken Boşalma Sorunları
 • Uyum Bozuklukları
 • Cinsel Soğukluk
 • Disleksi
 • Lohusalık sendromu
 • Erken Boşalma
 • Kaka Tutma (Enkoprezi)
 • Saldırganlık
 • Kilo Problemi
 • Cinsel İsteksizlik
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Tırnak Yeme
 • Cinsel Travmalar
 • Sertleşme Problemi
 • Psikotik Bozukluklar
 • Karşıt Olma Karşı Gelme Bozuklukları
 • Bireysel Danışmanlık
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Blumia Nervoza
 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Anez Psikoloji

Prof Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi, Ikidede apartmanı, No:35 Daire:8 Kat:2 Bostancı
34744 Kadıköy, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Enes Özşenel - Ataşehir

Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi, No:32
34750 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Enes Özşenel - Şişli

Fulya Mh. Aytekin Kotil Cd. No:27, D:9, inci apartmanı, Şişli, İstanbul
34394 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Problemleri
Normal Randevu
Moxo Dikkat Ölçme Testi
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Louisa Duss
Kent EGY Testi
GOOD ENOUGH – HARRIS Bir insan Çiz Testi
Good Enough Zeka Testi
Otistik Çocuklar İçin Özel Eğitim
Oyun Terapisi
Peabody Resim (Kelime Eşleştirme Testi)
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
Yetişkin Terapisi
Wisc-R-Çocuklar İçin Zeka Testi
Tematik Algı Testi (TAT)
Standardize Mini Mental Test
Psikoterapi
Projektif Testler
Porteus Labirentleri Testi
Gessell Gelişim Testi
Ergen Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Alexander Pratik Yetenek Testi
Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Online Terapi
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Özel Eğitim
Çözüm Odaklı Terapi
Çocuk ve Ergen Terapisi
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Draw A Person
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Denver Gelişim Tarama Testi
Davranış Bozuklukları
Cattell 3a Zeka Testi
Cattell 2a Zeka Testi
Bireysel Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Çift Terapisi
Psikoloji Randevusu
Online Danışmanlık
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun